Disclaimer

Website

BO besteedt veel zorg en aandacht aan alle informatie en aankondigingen die op haar website worden gepubliceerd. Het blijft altijd mogelijk dat de gepubliceerde informatie onjuist, onvolledig of niet up to date is.

BO aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de website en de daarop aangeboden aankondigingen. Ook aanvaardt ze geen aansprakelijkheid voor de mogelijkheid dat informatie onjuist, onvolledig en / of niet up to date is. Daarnaast aanvaardt BO geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen die u neemt op basis van informatie die u aan of via bovoordezorg.nl ontleent. U kunt aan deze informatie geen rechten ontlenen jegens adviseurs en / of andere partijen. Daarbij houdt BO zich het recht voor teksten naar eigen inzicht te wijzigen.

Indien u van mening bent dat BO op enigerlei wijze inbreuk maakt op uw auteursrecht (-en) staat u vrij ons hiervoor te benaderen. Wij zullen, indien nodig, een passend compromis bieden. De door ons gepubliceerde gegevens en beeldmateriaal zien wij als een eerste beeldvorming van onze producten en diensten.

Email

De inhoud van e-mailberichten door ons verstuurd, zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan onderworpen zijn aan een beroepsgeheim. Gebruik van de inhoud ervan door anderen zonder toestemming van de afzender of geadresseerde is onrechtmatig. Mocht een e-mailbericht ten onrechte bij u terechtgekomen zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk dit bericht te retourneren aan bo@bovoordezorg.nl en het bericht uit uw mailbox te verwijderen.

Privacy- statement

Indien u vragen heeft over dit privacy-statement, neemt u dan gerust contact met ons op.

T. 053 47 57 053

@. bo@bovoordezorg.nl